Nieuwsbrief

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?


Henri Dunant
Gemaakt door: Inleiding

Inleiding

Beste klasgenootjes en meester.
Mijn beroemde persoon waarover ik je vandaag wat ga vertellen is Henri Dunant.
Als je deze naam hoort zul je misschien wel denken aan het Rode Kruis.
Wie dat denkt heeft gelijk.
Want Henri Dunant is immers de oprichter van Het Rode Kruis.
Ik koos hem omdat ik het goed van hem vond om het Rode Kruis op te richten.
Met al die oorlogen in onze tijd is dat wel nodig.
Maar goed… Hier gaan we dan!

Geschiedenis

Henri Dunant werd geboren op 8 mei 1828 in Genève. Als klein kind wou hij zijn naam veranderen van Henri naar Henry omdat dat in het Engels makkelijker is om uit te spreken.

Henri Dunant was de eerste zoon van een Geneefse zakenman. Zijn hele familie had een sterke invloed in Gèneve. Zijn ouders streden voor het behoud van sociale werkers. Zijn vader hielp de wezen en de zieken terwijl zijn moeder de gewonden en de armen verzorgde. Op 19 jarige leeftijd richtte hij de zogenaamde Donderdag Vereniging op. Dat was een gezellige club die veel sociaal werk deed, de Bijbel bestudeerde. Daarom ging hij ook vaak bij mensen langs die hem nodig hadden. Goed deed hij voor de arme mensen maar slecht waren zijn schoolresultaten. Hij heeft zelf het College moeten verlaten op 24 jarige leeftijd vanwege te slechte cijfers.

Henri Dunant werd later wel een Zwitsers zakenman. Tijdens een zakenreis in 1859 was hij getuige van een veldslag tussen de Oostenrijkers en de Fransen. Die veldslag tussen die volken beschreef hij later in een boek waarin hij pleitte voor een gezondheidsinstituut dat geen grenzen kende. Later kreeg hij de Nobelprijs van de Vrede. Die kreeg hij door de oprichting van het Rode Kruis.

Het Rode Kruis


Toen hij de veldslag had gezien tussen de Oostenrijkers en de Fransen besloot Henri Dunant om een vereniging op te richten om de gewonden bij zo’n veldslag te helpen met hun verzorging. Daarom schreef Henri Dunant een boek over die veldslag. Dat boek heette in het Nederlands “Een herinnering aan Solferino”. Het boek liet hij publiceren op zijn eigen kosten. In het boek schreef hij ook de ervaringen van de veldslag en de omstandigheden. Ook schreef hij in het boek zijn idee om een organisatie op te starten die zou voorkomen dat er bij zo’n veldslag minder doden zouden omkomen. En hij kreeg zijn gelijk. Hij mocht een vereniging opstarten. Die vereniging kreeg dan de naam het Rode Kruis. Het logo van het Rode Kruis werd het omgekeerde van de Zwitserse vlag. Dat betekent een rood kruis op een witte achtergrond. Hij koos het omgekeerde van de Zwitserse vlag omdat hij immers in Zwitserland woonde en geboren was.

Zijn oprichting nu

Jullie kennen misschien het Rode Kruis door zijn organisaties voor bloed-inzamelingen en geldinzamelingen. Maar niet alleen doen ze dit. Nee, denk maar eens aan Music For Live. De opbrengst van dit project gaat naar het Rode Kruis. Ook dit jaar waren ze weer blij met de opbrengst. Want je weet als je naar een land gaat waar er oorlog is dat ze dan moeilijk betaald kunnen worden voor hun werk. Daarom bestaat ook de organisatie uit vrijwilligers die mensen graag hulp willen bieden in moeilijke situaties.

Nu denken jullie misschien dat de vrijwilligers hun leven op het spel zetten voor andere mensen. Maar nee dat is niet waar. Iemand die werkt voor het Rode Kruis draagt een jasje of iets anders met een rood kruis erop. De regel is dat er niemand op een vrijwilliger mag schieten die herkenbaar is door het dragen van dit logo. Soms is er wel een dom iemand die iemand van het Rode Kruis doodschiet. Maar toch zijn de meeste van beide partijen slim genoeg om de vrijwilligers hun werk te laten doen. Als ze slim zijn beseffen ze ook dat het voor hun eigen goed is. Want als ze bezig zijn met iemand te verzorgen van de andere partij moeten ze inzien dat het evengoed ook iemand van hen kon zijn. Dus biedt iedereen elkaar evenveel hulp aan.

Dood en herinnering

Henri Dunant stierf op 30 oktober 1910. In zijn testament had hij ook geschreven waar hij precies begraven wou worden en ook dat er altijd een vrij bed moest zijn in het ziekenhuis van Heiden, dat klaar stond als er een arm persoon of bedelaar het niet kon betalen. Hij betaalde ook zelf zijn schulden af. Het overige geld gaf hij aan organisaties van Noorwegen en Zwitserland.

Zijn verjaardag, 8 mei, wordt nog steeds herdacht als de wereld Rode Kruis dag. Het Ziekenhuis in Heiden dient nu als het Henri Dunant museum. In Genève en vele andere plaatsen zijn er straten en pleinen naar hem genoemd. De Henri Dunant medaille, die elke twee jaar uitgereikt wordt door het comité van het Rode Kruis, is de hoogste onderscheiding die een persoon kan krijgen voor zijn diensten in de organisatie

Einde


Bedankt voor jullie aandacht.
Ik hoop dat jullie veel bijgeleerd hebben over Henri Dunant maar ook over het Rode Kruis. Ook wou ik nog even meedelen dat er ook een jeugd Rode Kruis is waar kinderen bv. van onze leeftijd vrijwilliger van kunnen zijn. Je moet niet denken dat je dan ook in een oorlog mensenlevens gaat moeten redden. Nee, dan doe je kleinere maar ook goede dingen bv. water uitdelen aan arme mensen en affiches uitdelen voor bloedverzamelingen,… Zo dat was het dan.

Ook heb ik nog een paar vraagjes voor jullie.

Veel succes!


Vragen

v Waar is Henri Dunant geboren?
- Waarom wou hij zijn naam veranderen naar Henry?
- Wat is het logo van het Rode Kruis en waarom?
- Waarom richtte hij het Rode Kruis op?
- Wat deed zijn moeder en wat deed zijn vader?
- Om hoeveel jaar wordt de Henri Dunant medaille uitgereikt?
- Wat mogen de mensen die oorlog voeren niet doen en waarom?
- Welke vereniging heeft hij opgericht en wat doen ze daar?
- Welke 2 dingen had hij geschreven in zijn testament?

Antwoorden

- In Genève. Een stad in Zwitserland
- Omdat dat in het Engels makkelijker was om uit te spreken.
- Het omgekeerde van de Zwitserse vlag. Rood kruis op een witte achtergrond.
- Toen hij een veldslag had gezien en hij vond dat de gewonden moesten geholpen worden
- Zijn moeder: verzorgde armen en gewonden. Zijn vader: hielp wezen en zieken
- Om de twee jaar wordt er 1 uitgereikt.
- De mensen die oorlog voeren mogen niet schieten op mensen die een jasje dragen met een rood kruis op.
- Henri Dunant richtten het Rode Kruis op om gewonden bij een oorlog te helpen en ander mensen in nood ook te helpen.
- Hij had in zijn testament geschreven waar hij begraven wou worden en ook dat er in het ziekenhuis van Heiden altijd een vrij bed moest zijn voor een arme of een bedelaar.
Meer informatie over Henri Dunant: