Nieuwsbrief

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?


Pater Damiaan
Gemaakt door: Sandrien

Inleiding

Beste meester en klasgenootjes. Heel ver naar een bekende persoon moest ik niet zoeken. Na wat denken en piekeren herinnerde ik mij ineens de nieuwsberichten over de Heiligverklaring van Pater Damiaan. Vast en zeker weten jullie nu al wie mijn bekende persoon is. En voor degene die het nog niet doorhadden ga ik vandaag wat vertellen over Jozef de Veuster beter bekend dus als Pater Damiaan.

Biografie

Jozef De Veuster werd op 3 januari 1840 geboren. Hij was het zevende kind van een boerengezin die woonde in Tremelo. Even later kwam er nog een kind bij en waren de kinderen met 4 jongens en 4 meisjes. Toen hij 15 jaar oud was ging hij in de graanhandel van zijn vader werken, maar hij wilde eigenlijk priester worden. Hij ging naar het college in Leuven waar hij de broedernaam Damiaan koos. Na zijn studies kreeg Damiaan toestemming om te gaan werken op de eilanden van Hawaï. Hij vervulde daarmee de droom van zijn broer die zelf niet kon gaan. Hij kwam aan in Honolulu in 1864 in dat jaar werd hij, ook in Honolulu, tot priester gewijd. In die tijd werden melaatsen van Hawaï samengebracht in een kolonie in het noorden van het eiland Molokai. Ze kregen voedsel en andere voorzieningen, maar geen medische hulp. Damiaan vond dat ze tenminste een priester konden gebruiken, en vroeg toestemming aan zijn bisschop om naar Molokai te gaan.

Aankomst Molokai

Op 10 mei 1873 kwam hij aan op Molokai, waar op dat moment 600 leprozen verbleven. Hij begon met de bouw van een kerk en de aanleg van wegen. Naast zijn werk als priester vervulde hij ook de rol van dokter, en hij maakte zelfs doodskisten en groef graven. Zijn komst was een keerpunt voor de kolonie: wetten werden nageleefd, er kwamen degelijke huizen en een school.

Op Molokai

Overtuigd van zijn geloof respecteerde hij niettemin de godsdienstige overtuiging van joden, moslims. Hij aanvaarde hen als persoon en maakte geen onderscheid tussen mensen. Damiaan was koppig en vastberaden. Hij trotseerde de uitdagingen en kwam wel eens in conflict met zijn oversten. In de kranten kwamen lofbetuigingen over Pater Damiaan. Hij werd bejubeld als held die vrijwillig onder de melaatsen verbleef. In Honolulu stak een opwelling van liefdadigheid op. De giften stroomden toe. Pater Damiaan kreeg grote aandacht en steun vanuit Londen. Hij wendde alle financiële steun aan voor een beter leven voor zijn melaatsen.

Dood

In november 1884 werd bij hemzelf lepra vastgesteld. Damiaan was waarschijnlijk al vanaf 1876 door de ziekte besmet. Met de hulp van 4 anderen bleef Damiaan echter verder werken tot veertien dagen voor zijn dood. In 1889 stierf hij op 49 jarige leeftijd. Zijn zelfopoffering fascineerde vele mensen over de hele wereld. Vijf jaar na zijn dood, werd te Leuven een standbeeld van Pater Damiaan gemaakt. Na lange tijd aandringen schreef koning Leopold III een brief voor de repatriëring van de stoffelijke resten van Pater Damiaan. In 1936 werd het lichaam van Pater Damiaan door het Belgische opleidingsschip Mercator naar Antwerpen gebracht. Daarna werd zijn stoffelijk overschot overgebracht naar Leuven en plechtig gezet aan het Pater Damiaanplein.

Heiligverklaring

Wie geregeld naar het nieuws kijkt of luistert, zal al wel gehoord hebben dat Pater Damiaan Heilig verklaard is. Toen was er groot feest in Tremelo, zijn geboortestad. Wij, de Belgen vinden dat natuurlijk fantastisch want Pater Damiaan was namelijk een Belg. Daarom noemen velen Pater Damiaan de grote Belg. En Heilig verklaard worden gebeurd nu niet meteen met elke Belg. Daarom ook dat ik Pater Damiaan koos.

Een aanleiding voor de Heiligverklaring van Pater Damiaan was een vrouw die op onverklaarbare wijze genas van longkanker. Toen ze het nieuw gehoord had besloot ze om naar het graf van Pater Damiaan te gaan en daar te spreken tot hem. En enkele dagen na haar gebed bij Pater Damiaan herstelde ze van haar longkanker.

Op zondag 11 oktober 2009 werd Pater Damiaan Heilig verklaard door de Paus in Rome. Daar waren ook onze koning en koningin aanwezig. Zij waren niet de enige Belgen want op het grote plein bij de kerk stonden nog duizenden mensen. Waaronder vele Belgen.

Damiaanactie

Wie zijn ze?
Damiaanactie is een organisatie die er door Pater Damiaan gekomen is. Ze bestaat sinds 1964. Elk jaar zemelt Damiaanactie geld in om zieke mensen te helpen. Misschien kennen jullie ze ook van poster, geldinzamelingen bij jou in de buurt. Vroeger ging het geld vooral naar melaatsen. Dat zijn mensen die lepra hebben. In deze tijd bestrijdt Damiaanachtie ook andere ziektes.

Wat doen we?
Damiaanactie doet veel meer dan geld inzamelen. Wij gaan ter plaatse en proberen zoveel mogelijk mensen met lepra, berglepra te helpen. Dat gebeurt nu al in 16 verschillende landen in Amerika, Afrika en Azië. Damiaanachtie zet ter plaatse medische teams op. Zodat de strijd tegen de ziektes ook in de toekomst kan worden voortgezet.

Slot

Zo dat was wat ik kon vertellen over Pater Damiaan of moet ik nu Sint-Damiaan zeggen?Ik heb hier nog wat krantenartikels bij over Pater Damiaan en wat foto’s die ik graag zou doorgeven zodat jullie er elk nog eens beter naar kunnen kijken. Ook bedank ik jullie voor jullie aandacht. Hopelijk weten jullie nu een klein beetje meer over Pater Damiaan.
Bedankt!
Meer informatie over Pater Damiaan: