Nieuwsbrief

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?


Zendingswerk
Gemaakt door: Else Zwoferink
1. inleiding
Ik ga mijn spreekbeurt houden over zendingswerk omdat ik het niet eerlijk vind dat wij steenrijk zijn en die mensen daar niet. Ik vind het belangrijk dat wij iets doen voor de arme mensen en ze vertellen over de Here Jezus.

Als eerste ga ik jullie uitleggen wat zendingswerk is zodat jullie het ook het allemaal een beetje begrijpen wat het is. Misschien weten sommigen het al wel.

2.Wat is zendingswerk?
Zendingswerk is eigenlijk evangelisatie, weet iedereen wat dat is? Daarmee bedoelen ze aan alle mensen te vertellen hoe God de wereld bedoeld heeft via de verhalen die in de Bijbel staan. In de Bijbel staat dat het onze taak is om anderen te laten delen in onze rijkdom.

Tegenwoordig houdt zending in: werken in landen waar de allerarmste mensen van de wereld wonen.Er zijn heel veel mensen die te weinig of geen geld hebben om eten en drinken te kopen of kleding. Vaak wonen ze met z’n allen in een kleine hut. Kinderen werken er ook omdat ze voor geld moeten zorgen voor het hele gezin. Vaak kennen mensen God niet, omdat ze geen Bijbel hebben of niet kunnen lezen of omdat de regering het verbiedt.

3. Organisaties
Zendingsorganisaties proberen deze mensen te helpen – bijvoorbeeld door geld te geven - zodat kinderen, maar ook volwassenen naar school kunnen gaan. Dat doen ze bijvoorbeeld in Afrika (Congo, Benin), Indonesië (Papua), en in India. Maar ook in Europa is hulp hard nodig, zoals in Oekraïne. In Zuid-Amerika kun je denken aan Colombia en in het Midden Oosten in Afhanistan.
Bekende organisaties zijn GZB, Unicef en de Verenigde Naties. Zij zijn voornamelijk actief in landen waar weinig voorzieningen zijn. Ze leiden mensen die in de zending willen werken.Ze leren dan welke gevaren ze tegen kunnen komen, wat de gebruiken (cultuur) zijn en wat het verschil is tussen de verschillende godsdiensten. Zelf heb ik veel informatie ontvangen van De Verre Naasten, hiervan deel aan het eind van mijn spreekbeurt folders uit. Zij brengen naast ‘daadwerk’ ook kerkelijk opbouwwerk, denk bijvoorbeeld aan Bijbelvertaling en het opleiding van dominees. Ze hebben ook een afdeling voor kinderen, Bert Bever genaamd.

Er zijn ook organisaties die in oorlogsgebieden werken, een hele bekende is War Child. Er is pas een film uitgebracht met Marco Borsato in de hoofdrol, die ging over kindsoldaten: Kinderen die moeten vechten in de oorlog om hun land te beschermen. Marco Borsato is ambassadeur van deze stichting, dat wil zeggen: hij zorgt ervoor dat de organisatie bekend wordt en gaat naar de gebieden waar de hulp nodig is.

4. Kinderrechten
Alle kinderen hebben recht op een goede start in het leven: een goede gezondheid. Wij vinden het heel gewoon dat we iedere dag eten en drinken krijgen, naar school kunnen en een dak boven ons hoofd hebben. Wij zijn ons er niet van bewust dat er extreme armoede bestaat in een groot deel van de wereld. Iedereen kan een rol spelen bij het creëren van een betere wereld, een wereld met respect voor kinderrechten.Op 20 november werd het Verdrag voor de Rechten van het Kind aangenomen. In het verdrag staan 54 kinderrechten voor alle kinderen op de wereld. Omdat deze rechten in een verdrag staan, zijn de regeringen die het hebben ondertekend, verplicht zich hieraan te houden.
192 Landen hebben dit verdrag ondertekend. Dat zijn alle landen op de wereld, behalve Somalië en de Verenigde Staten. Unicef heeft van de Verenigde Naties de taak gekregen om te controleren of landen dit wel doen. Helaas komen niet alle landen hun beloften na.

Kinderrechten bieden kinderen een gezonde en veilige omgeving waar het goed vertoeven is en waar kinderen zich kunnen ontplooien (ontwikkelen – dat ze naar school kunnen -).
In dit boek (BOEK UNICEF OMHOOG HOUDEN) lees je hoe kinderen over de hele wereld leven en zie je dat er een aantal dingen zijn die alle kinderen nodig hebben:
• voeding
• gezondheidszorg
• onderwijs
• een dokter
• tijd om te spelen
Jongeren kunnen lid worden van Kids United, dat is de club voor kinderen die iets willen doen voor Unicef en daarmee voor kinderen over de hele wereld.

5. Zending om de hoek
Na de Eerste en de Tweede Oorlog ontdekte men dat zending niet alleen nodig is in landen buiten Nederland, maar dat ook in ons land evangelisatie nodig was. Doordat mensen in Nederland steeds rijker werden, hadden ze elkaar niet meer zo nodig. Ook de kerk niet. Daarom werden er commissies opgericht om de mensen weer over God te vertellen. Een voorbeeld hiervan is de EO (Evangelische Omroep).

Evangelisatie in Nederland is nog steeds nodig, alleen al in Amsterdam wonen mensen van 170 nationaliteiten. Dat heet een multiculturele samenleving, een samenleving waar mensen uit heel veel verschillende landen wonen.6. En nu?
Ik hoop dat je nu hebt gezien wat zendingswerk precies inhoudt en dat je niet moet zeuren over het eten dat je krijgt en het speelgoed dat je nog niet hebt. Denk dan maar eens aan die kinderen die dit allemaal niet hebben en dat je blij mag zijn dat je in een rijk land woont.

Water is het kostbaarste bezit van onze planeet en een mens kan slechts enkele dagen zonder water in leven blijven. We gebruiken water op een heleboel verschillende manieren zonder er maar bij na te denken. Wist je dat er elke 20 seconden een kind door vervuild water sterft en dat 14 % van de wereldbevolking elke avond met honger naar bed gaat?

‘’Ik hoop dat we samen kunnen bijdragen aan een betere wereld!’’

7. Zijn er nog vragen?
Meer informatie over Zendingswerk: