Nieuwsbrief

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?


Tweede Wereldoorlog
Gemaakt door: Jade

Hoofdstuk 1. Hitler & over de 2e wereldoorlog zelf

De 2e wereldoorlog is in 1940 begonnen. Dat is vanaf nu ongeveer 70 jaar geleden. Er kwamen ongeveer 55 miljoen mensen om het leven. Dat is meer dan heel Nederland. Het is allemaal begonnen met haat, wraak en trots. Hij werd gepest, waarschijnlijk door Joodse mensen. Hij wou de kunstacademie doen maar hij werd twee keer niet toegelaten. Daar wou hij schilder worden. Daardoor werd hij boos. Het begon natuurlijk met ruzie maar het werd steeds erger. En is de 2e wereld oorlog begonnen. De laatste oorlog in Nederland was de 2e wereldoorlog. Heel veel mensen denken vaak terug aan deze bange tijd. Ze missen een been of een hand. Verliezen kan heel verschillend zijn. Bijvoorbeeld ook het verliezen van een zoon, man, vrouw, kennissen en nog veel meer. En Hitler heeft mensen echt pijn gedaan alleen om wraak te nemen. In 1933 werd Hitler rijkskanselier van Duitsland. Toen de president van Duitsland stierf noemde Hitler zichzelf de baas van Duitsland: de Führer. In 1924 schreef Hitler een boek: Mein Kampf. Hij schreef daar in wat hij allemaal van plan was. Hitler was geboren op 20 april 1889 om half zeven. Normaal zeggen mensen niet de Achternaam van Adolf Hitler maar ik ben er aan gewend. Daardoor is de naam Hitler meer een voornaam. Ik heb nog nooit iemand horen zeggen Adolf, maar volgens mij weet dan niemand echt wie je bedoeld. De 2e wereldoorlog is geëindigd in 1945.

Hoofdstuk 2. De Kristalnacht

In 1935 bedacht Hitler nieuwe wetten, die heten Neurenburger wetten. Door de Neurenburger wetten werden Joden niet meer door de wet beschermd. Daarin stonden allemaal slechte dingen over Joden. Daarna werden Joden gepest en werden soms zelfs van school gestuurd. Er kwamen wel Joodse scholen. In 1938 werden ’s nachts de ruiten van winkels en huizen van Joden ingegooid. Ook werden Joodse gebouwen in brand gestoken. Deze gebeurtenis wordt de Kristalnacht genoemd: De nacht van het gebroken glas. Meer dan 20.000 Joden werden na die nacht naar concentratiekampen gebracht.

Hoofdstuk 3. Concentratiekampen

Hitler had een goede oplossing voor mensen die het niet met hem eens waren. Opsluiten. Daarvoor richtte hij in 1933 concentratiekampen op. Dat waren werkkampen waar gevangenen zonder proces werden opgesloten. In de kampen was weinig te eten, Het werk was zwaar en het was vies. Het werk werd in het kamp gedaan, of er buiten in fabrieken. Ze moesten ook wegen aanleggen. Dat was geen makkelijk klusje. Het was een super zwaar klusje dat niet 1, 2, 3 klaar was. Een werkdag duurde wel 12 uur! En dan dacht je zeker dat je lekker naar bed kon? Nee hoor! Ze lagen met zijn tienen in één bed, dat was heel normaal. Veel mensen & kinderen waren ziek. De bewakers waren heel streng. Je kon gewoon geslagen worden terwijl je niks gedaan had. Meestal logen die bewakers dan zelf. Ze zeiden gewoon dat iemand op zijn tenen stond of zo. Veel van de mensen die in een concentratiekamp zaten, overleefden het niet.

Hoofdstuk 4. Vernietigingskampen

In 1942 bedacht Hitler nog iets vreselijkers: Naast concentratiekampen kwamen er ook vernietigingskampen. In die kampen werden mensen, maar vooral Joden, vermoord. Ze werden vergast. Toen Duitsland zich in 1945 overgaf, kregen de landen die samenwerkten en tegen Hitler waren de schrik van hun leven. De mensen die nog leefden, waren ziek en mager van alle ellende. En bij de kampen werden overal bergen met lijken van mensen gevonden. In Nederland woonden vóór 1940 110.000 Joden. Toen de 2e wereldoorlog was afgelopen leefden er nog maar 30.000 Joden in Nederland. In anderen landen was het even erg.

Hoofdstuk 5. Arbeidseinsatz (betekent: werk inzet)

Tijdens het bezetten pakten de Duitsers ook gezonde Nederlandse mannen op. Zij moesten werken voor de Duitsers. Ze hoefden niet naar werkkampen, zoals de Joden. Toch werden ze goed bewaakt. Ze konden niet weg glippen.Werkkampen zijn bijna het zelvde als concentratiekampen alleen in werkkampen zijn er alleen Nederlanders. De broer van mijn opa zat ook in een werkkamp maar hij is kunnen ontsnappen.

Hoofdstuk 6. De NSB

Sommige Nederlanders waren het wel eens met wat Hitler zei. Ze werden lid van de Nationaal-Socialistische-Beweging, de NSB.
De NSB is een partij die veel ideeën had afgekeken van Hitler. De leider van de NSB heette Anton Adriaan Mussert. Tijdens de bezetting, toen Duitsland Nederland veroverde, hielpen veel NSB’ers de Duitsers. Die Nederlanders noemen we nu: fout.

Hoofdstuk 7. Het verzet

Al bij het begin van de 2e Wereldoorlog waren er mensen die zich gingen verzetten. Eerst in een paar kleine groepjes, maar er kwamen steeds mensen bij. En zo groeide het verzet. De Duitsers dachten niet dat zij iets of iemand kwaad zouden doen. Maar daar vergisten de Duitsers zich erg in. Want juist als je klein bent kan je makkelijk ergens binnen sluipen. Bijvoorbeeld door een raam wat op een kier staat. En zo kon een klein kind de andere mensen binnen laten. Door vervalste documenten konden mensenlevens worden gered. Ze maakten hun documenten heel goed na, alleen waren ze bijvoorbeeld geen Jood meer maar Duitser.

Hoofdstuk 8. Onderduiken

Hitler had niet alleen de pest aan Joden. Hij had nog meer rare ideeën. Hij wilde bijvoorbeeld alleen gezonde, blanke, mensen met blond haar en blauwe ogen in zijn rijk. Hij noemde die mensen Ariërs. Duitse Arische vrouwen werden beloond als ze veel kinderen kregen. Iedereen die niet Arisch was had de kans om opgepakt te worden. Maar vooral als je gehandicapt, zigeuner was of homo moest je uitkijken. En ook mensen die het niet eens waren met de ideeën van Hitler moesten oppassen.

In de 2e Wereldoorlog vluchtte Wilhelmina (de oma van koningin Beatrix) naar Londen. Daar was ze veilig. Soms was ze op de radio te horen. Dan gaf ze de Nederlanders moed. Wilhelmina’s dochter Juliana, dat is dus de moeder van Beatrix, zat in Canada lekker ver weg en veilig. Het plaatje hier links zijn Wilhelmina, Juliana en Beatrix.

Hoofdstuk 9. Anne Frank

Anne Frank heet officieel Anneliese Frank, haar hele naam is Anneliese Marie Frank. Anne Frank is een Joods meisje. Ze was tien jaar toen de oorlog begon. Ze was geboren op 12 juni 1929 en is doodgegaan op 15 maart 1945 door een ziekte die heet: Vlektyfus. Dan heb je last van hoofdpijn, koude rillingen en hoge koorts. Daarnaast kan je gaan hoesten en hevige spierpijn krijgen in de rug, armen en benen. Anne Frank is beroemd geworden door haar dagboek. Ze wou zelf ook schrijver worden. Ze kreeg op haar verjaardag 12 juni 1942 een dagboek. Ze behandelde haar dagboek als haar beste vriendin. Ze had wel vriendinnen maar nog niet echt een beste vriendin. Zolang als ze nog geen beste vriendin had, had ze haar dagboek als beste vriendin. Ze noemde het dagboek Kitty. Alles wat ze deed en dacht schreef ze in haar dagboek. Het eerste wat ze in haar dagboek schreef is: Ik zal hoop dat ik aan jou alles kunnen toevertrouwen, zoals ik het nog aan niemand gekund heb, en ik hoop dat je een grote steun voor me zult zijn. (Anne Frank, 12 juni 1942). Het dagboek eindigde op 1 augustus 1944. Ook kreeg ze voor haar verjaardag een reep chocola van Peter Van Pels. Zijn Vader heet Hermann Van Pels. Hij heeft haar nog op een ijsje getrakteerd. Het dagboek van Anne werd gevonden door haar vader Otto Frank en werd bewaard. Hij zorgde er voor dat Anne’s dagboek werd uitgegeven. Het boek heette: Het achterhuis. Er zijn ongeveer 30 miljoen exemplaren van gemaakt. Het boek is in meer dan 20 talen gemaakt. Het boek wordt nog steeds gelezen door mensen uit de hele wereld. Het achterhuis zelf is nu een museum geworden. Toen de oorlog begon dook ze met haar familie onder in een kleine ruimte achter het huis aan de Prinsengracht in Amsterdam. De ruimte was lastig te vinden. De ingang was verstopt achter een boekenkast. Anne Frank kon niet naar buiten. Bijna twee jaar heeft ze in die kleine ruimte gezeten, met haar zus: Margot ,haar ouders: Otto en Edith Frank en de helpers. De helpers zorgden voor schuilplaatsen en zo. Ze las veel en luisterde vaak naar de radio. De familie Frank is verraden en afgevoerd naar concentratiekampen. Alleen Anne’s vader overleefde het kamp. Een van de helpers leeft nu zelfs nog. In de 2e wereldoorlog kwamen er allemaal discriminerende wetten die dus ook voor Anne gelden.

Dit schrijft ze in haar dagboek:
Joden moeten hun fietsen afgeven, Joden mogen niet in de tram, Joden mogen niet in een auto, Joden mogen alleen van 3 tot 5 uur boodschappen doen. Joden mogen alleen maar naar een joodse kapper. Joden mogen na 8 uur niet meer in hun tuin zitten evenmin bij hun kennissen. Toen Anne zo jong was merkte ze er weinig van. Maar het werd erger en erger.

Hoofdstuk 10. Joden & Jodenster/Davidster


Joden werden niet goed behandeld. Om te weten dat het Joden waren kreeg iedere Jood een Jodenster. Anne en haar vriendin waren er eerst trots op. Maar naderhand merkten ze steeds meer dat ze vaker iets niet mochten.
Een Jodenster word ook wel Davidster genoemd. Je moest de ster dragen als je 6 jaar was. Vanaf 15 september 1941. De wet had verboden dat Joden zonder toestemming hun huis konden verlaten. Een jaar later in 1942 konden Joden zelfs hun helemaal huis niet meer uit. Toen deed Duitsland, Nederland en Frankrijk ook mee met deze wet. Vóór de 2e wereld oorlog waren er ongeveer 18 miljoen Joden. Na de 2e wereldoorlog waren er nog maar ongeveer 12 miljoen Joden. De meeste Joden stammen af van bewoners van het koninkrijk Judea. Dat lag duizenden jaren geleden waar nu Israël is. Maar heel lang geleden zijn de inwoners van hun streek weggejaagd. Daardoor wonen Joodse mensen nu over de hele wereld verspreid. Hitler gaf hun de schuld van alle ellende in Duitsland. Onzin natuurlijk. Maar de Duister geloofde hem. Hitler zij: Hoe minder Joden er zijn hoe meer werk en ruimte er is voor de Duitsers. Toen werd Hitler de baas, tenminste zo noemde hij zichzelf. Hij schreef in de wet wat de Joden allemaal niet mochten. Net zoals in het vorige hoofdstuk heb laten zien. Steeds meer Joden werden gearresteerd.

Hoofdstuk 11. Het Hakenkruis/Swastika

Het hakenkruis heeft meerdere betekenissen en namen. Het hakenkruis wordt gebruik in het Hindoeïsme, Jaïnisme en Boeddisme. Het komt ook voor in Finland, Zweden, Letland, Rome en Griekenland. Natuurlijk komt het hier ook voor, maar hopelijk niet om kwade bedoelingen. Het haken kruis mag je namelijk niet tekenen of laten zien met kwade bedoelingen. Een andere naam voor het Hakenkruis is Swastika.

Nawoord.
Ik vond het heel leuk om te doen. Ik vind dingen zoals een boekverslag maken, spreekbeurt en dat soort dingen wel leuk om te doen. Ik vind dat het wel goed gegaan is!! In het begin wist ik niet goed waar ik mee moest beginnen maar toen ik eenmaal begonnen was liep het maken van het werkstuk wel lekker door. In het begin was ik alleen maar dingen op aan het zoeken over Anne Frank. Bijna niks anders. Ik heb er wel veel van geleerd. Ik wist bijvoorbeeld niet dat Hitler naar de kunstacademie wou.

Quiz.
Regel: Niet terug kijken in mijn werkstuk!!
Welke 2 antwoorden zijn waar??
Anne Frank is doodgegaan door hongersnood.
Hitler was niet intelligent.
In concentratie kampen werden mensen vermoord.
De NSB betekent Nederlandse- Socialistische –Beweging.
Mensen in het verzet bezetten Nederland.
Het hakenkruis heet ook swastika.
Een Concentratiekamp is ongeveer het zelfde als Vernietigingskampen.
Meer informatie over Tweede Wereldoorlog: