Nieuwsbrief

Elke maand onze nieuwsbrief ontvangen?


Kinderrechten
Gemaakt door: Dilara

Hoofdstuk 1. Inleiding

Ik heb dit onderwerp gekozen omdat kinderen ook rechten hebben en ik ben zelf ook een kind dus ik wou weten wat mijn en mijn vrienden en vriendinnen de rechten zijn.

Hoofdstuk 2. Hoe ontstonden de kinderrechten?

Het begon allemaal in 1946 toen de 2e wereld oorlog was afgelopen toen richtte de VN UNICEF op. Dat was eigenlijk een tijdelijke organisatie. Die moesten alle kinderen weer helpen op gang te komen die de 2e wereld oorlog hadden meegemaakt. Toen in 1950 zat hun taak er op, en zou het weer opgeheven worden. Toen demonstreerde een man uit Pakistan er tegen en zei: Hoe kunnen jullie zeggen dat jullie werk voorbij is terwijl er op de wereld nog steeds kinderen onnodig sterven. Toen besloot UNICEF in 1953 echt voor altijd te blijven, en UNICEF werd ook een vast onderdeel van de VN. Een tijdje erna, in 1989 kwamen de kinderrechten. Landen die het verdrag hebben getekend moeten zich er ook aan houden. En nu let UNICEF er op dat het ook gebeurd. 191 landen hebben het verdrag ondertekend 2 landen niet, de Amerika en Somalië. Maar sommige landen houden zich er toch niet aan.
Eigenlijk is 20 november een feestdag omdat op 20 november 1989 de kinderrechten zijn begonnen. Nederland heeft pas op 8 maart 1995 getekend. Maar voor die tijd hadden de kinderen in Nederland ook al rechten.

De kinderrechter

De officier van justitie kan beslissen om de klacht bij de kinderrechter te leggen. De kinderrechter beslist dan of het kind een straf krijgt en welke straf het wordt. De kinderrechter behandelt alle zaken waarbij de dader tussen de 12 en 18 jaar is. Kinderen jonger dan 12 jaar die een strafbaar feit hebben gepleegd kunnen niet worden vervolgd. De kinderrechter houdt rekening met het belang van de jongere wanneer hij rechtspreekt. Daarom kan hij in plaats van een straf soms ook een maatregel opleggen of een alternatieve straf geven. Voorbeelden zijn de taakstraffen, zoals het helpen in de keuken van een ziekenhuis of het volgen van een cursus sociale vaardigheden. Naast een waarschuwing, geldboete of een korte gevangenisstraf kan hij eisen dat de jongere op een tuchtschool/ uit huis wordt geplaatst. De zitting vindt plaats achter gesloten deuren. Naast de verdachte zijn hierbij aanwezig de officier van justitie, iemand van de Raad voor de Kinderbescherming en familie van het kind. Het is mogelijk om tegen de uitspraak van de kinderrechter in hoger beroep te gaan. De kinderrechter beslist ook in andere situaties. Zo kan hij allerlei maatregelen nemen om een kind te beschermen, bijvoorbeeld als de situatie thuis voor het kind onmogelijk is geworden zoals bedreiging of mishandeling. De bekendste maatregel die de rechter in zo'n geval neemt is de onder toezichtstelling. Het kind wordt dan uit huis geplaatst en toegewezen aan een gezin. Een ander voorbeeld is de bezoekersregeling, wanneer de ouders van het kind zijn gescheiden en zij er samen niet uitkomen wie mag zien. In dergelijke situaties laat de kinderrechter zich adviseren door de Raad voor de Kinderbescherming. Als het kind bij de kinderrechter komt dan wordt er een advocaat toegewezen, om het kind te helpen bij de verdediging. De kinderrechter beschermt de rechten van het kind of hij/zij geeft het kind straf. Wel handelt hij in het belang van het kind. Zo wordt er altijd gekeken naar de achtergrond en de persoonlijkheid van het kind en daar wordt een passende straf voor gevonden. Alle maatregelen over kinderen moeten genomen worden in het belang van het kind. Een kinderrechter houdt zich bezig met civiel recht en strafrecht. Als het strafbare feit een ernstig misdrijf is geweest, dan komt de zaak voor binnen bij de meervoudige kamer.

Hoofdstuk 4. De rechten van het kind


Er zijn in totaal 54 kinderrechten. Kinderrechten zijn belangrijk voor het leven van het kind. Als die kinderrechten er niet waren, zou het leven van het kind echt niet prettig zijn. Hieronder zie je alle kinderrechten.

Je hebt 5 blokken met rechten.
• De basisrechten
• De inspraakrechten
• Beschermingsrechten
• Verbindingsrechten
• Voorrangsrechten

Hieronder alle rechten
• Basisrechten:
o ieder kind heeft recht op genoeg en gezond eten
o ieder kind heeft het recht om naar school te gaan
o ieder kind heeft recht op gezondheidszorg
o ieder kind heeft het recht op vrijetijdsbesteding
o Bij echtscheiding moet er goed voor kinderen gezorgd worden
o Niet roken onder de 16
o Na 12 jaar mag het kind (als het gescheiden ouders heeft) kiezen bij wie hij/zij gaat wonen.

• Inspraakrechten:
o kinderen mogen hun mening zeggen
o kinderen mogen hun eigen geloof hebben
o kinderen mogen bij elkaar komen met wie ze willen
o kinderen hebben recht op informatie

• Verbondenheidrechten:
o kinderen hebben recht op een eigen identiteit
o kinderen hebben recht op familie
o kinderen hebben recht op een eigen naam
o kinderen hebben recht op beide ouders

• Beschermingsrechten:
o geen enkel kind hoeft te werken
o geen enkel kind mag mishandeld worden
o geen enkel kind mag slachtoffer worden van oorlog
o geen enkel kind mag slachtoffer worden van seks

• Voorrangsrechten:
o er is voorrang voor kinderen zonder familie
o er is voorrang voor kinderen die vluchteling zijn
o er is voorrang voor kinderen met een handicap

Je ziet het al. Er zijn een aantal rechten die echt heel belangrijk voor kinderen zijn. Het recht op school bijvoorbeeld. Als je als kind niet naar school gaat, kan je later geen baan krijgen! Zo zie je maar hoe belangrijk ze zijn. Ik ben blij dat ze er zijn! In Nederland heb je ook rechten. Die zijn gewoon het zelfde als in andere landen. Nu even over de rechten in Nederland. Je denkt misschien wel: In Nederland is alles goed, omdat het een welvarend land is. Dat is niet waar. Het heeft wel met de welvaart te maken, maar niet veel. De meeste rechten zijn in Nederland wel nodig maar er zijn 2 of 3 rechten die in Nederland niet van toepassing zijn.

Dat zijn de volgende rechten:
o Er is voorrang voor kinderen die vluchteling zijn
o Geen enkel kind mag slachtoffer worden van oorlog
o Geen enkel kind hoeft te werken en heeft recht op school!

Je weet nu wat de kinderrechten zijn. Maar wanneer zijn de rechten gekomen, en wanneer werd het verdrag ondertekend? Na de oorlog, ging het niet goed met de kinderen. Ze konden vaak niet naar school. Toen bedacht een mevrouw genaamd Eglantyne Jebb, een Britse vrouw een actie. Ze reisde met een paar mensen het hele land door om mensen te vertellen dat het niet goed met de kinderen ging. Door die actie wouden ze toen aandacht voor de kinderen te vragen in de hoop dat de regering er iets aan wou doen. Dat is gelukt. Door het werk van een aantal mensen zijn dus die rechten er gekomen.

Hoofdstuk 5. De leeftijdsladder.

Je word geboren, en je groeit op. Al vanaf het begin heb je rechten. Als je nul bent krijg je een naam, enz. enz. Maar als je 12 bent krijg je steeds meer rechten. Daar gaat dit hoofdstuk over.
Ik begin bij twaalf.

12 jaar
- Je mag naar films voor 12 jaar en ouder kijken.
- Als je ouders gaan scheiden mag je kiezen bij wie je mag wonen.
- Je kunt voor de rechter komen als je de wet overtreedt
- Je mag een paspoort aanvragen met toestemming van je ouders
- je moet een identiteitsbewijs ophalen, zodat je kunt bewijzen wie je bent

13 jaar
- Je mag geld verdienen op zaterdag en in de schoolvakanties (krantenwijk, vakkenvuller enz.)

14 jaar
- je mag meepraten over je behandeling als je doodziek bent
- Je krijgt van de verzekering een nummer, dat heet een fiscaal nummer (dat is een nummer wat je nodig hebt als er iets kapot gaat en het verzekerd is).

15 jaar
- Je mag kranten bezorgen, ook vroeg in de morgen
- Met adoptie is jouw stem bepalend

16 jaar
- Je mag max. 24 uur in de week werken
- Je moet in ieder geval elke week twee dagen naar school
- Je mag brommer rijden met een brommerrijbewijs
- Je mag een tractor besturen
- Je mag oefenen voor een vliegbrevet
- Je mag kijken naar films voor 16 jaar en ouder
- Je mag parachutespringen
- Je kunt een boete krijgen als je iets vernield

17 jaar
- Je mag 5 dagen in de week werken
- Je kunt alvast een studiebeurs aanvragen voor als je 18 wordt
- Je mag schepen besturen

18 jaar
- Je bent volwassen en dus meerderjarig
- Je mag een eigen bankrekening openen zonder dat je ouders toestemming voor moeten geven
- Je mag stemmen bij de verkiezingen
- Je kunt gekozen worden in de gemeenteraad
- Iemand anders kan jou een rechtszaak aan doen
- Je mag je rijbewijs halen
- Je mag ’s nachts werken
- Je mag trouwen
- Je kunt een uitkering krijgen

Hoofdstuk 6. De kinderrechtendag

De kinderrechtendag is bedacht door UNICEF. Het is eigenlijk de verjaardag van de rechten van het kind. Op 20 november vieren ze het op de hele wereld. De mensen gaan dan allerlei dingen doen voor de kinderen en de kinderen gaan allemaal zelf dingen doen zoals in Nederland houden ze kinderrechtenfestivals en ze geven geld aan UNICEF. En dan kan UNICEF eer mee kinderen helpen.

Hoofdstuk 7. Slot

Dit was mijn werkstuk ik heb er veel van geleerd ik hoop dat u het ook leuk vond en er meer over heeft geleerd.

Bronvermelding:
Internet:
Kinderrechten.nl
Unicef.nl
Spreekbeurten.info
Boeken:
Unicef
Rechten van het kind
Kinderarbeid
Meer informatie over Kinderrechten: